Logistikk og lagertjenester

Vi kan tilby tredjepartslagring (3P) (av legemidler, næringsmidler og beslektede produkter for en kortere eller lengre periode. Vi tilbyr mottakskontroll, pakking av ordre og sørger for transport til bestemmelsesstedet (legemiddelgrossister/apotekskjeder) på vegne av kunden.

Vi har lang erfaring med logistikkhåndtering av apotekvarer Våre medarbeidere har i gjennomsnitt mer enn 25 års erfaring fra legemiddelgrossistbransjen slik at kundens varer vil bli godt ivaretatt.

Lagerhåndteringen vår er fleksibel og av høy kvalitet.

Vi har trygge lagerplasser i våre lokaler på Haugenstua i Oslo. Lokalene er sikret med alarm og er temperaturkontrollert. Vi kan også oppbevare mindre mengder kjølevarer.

Vi kan tilby små- og mellomstore bedrifter lagring av paller i temperert sone. Lagerarealet er cirka 600 kvadratmeter stort.

Lokalene er godkjent av myndighetene for lagring av legemidler og næringsmidler. Euromedica Norge innehar grossisttillatelse og GDP-sertifikat utstedt av Statens legemiddelverk.

Ta kontakt for å høre hvilken kapasitet vi har på det aktuelle tidspunkt. Vi er tilgjengelige for en uforpliktende prat; og kom gjerne innom for å se på lokalene.