Legemidler

Euromedica Norge har levert legemidler til apotek og sykehus i Norge siden 1995, og i Sverige siden 2001.

Vi leverer et bredt sortiment av legemidler på godkjenningsfritak (SE: licensläkemedel) til våre kunder i Norge og Sverige.

Våre medarbeidere har mer enn 25 års erfaring i bransjen, og vårt fokus er å levere tjenester med høy kvalitet og med en tett oppfølging av alle våre kunder.

Euromedica Norge innehar grossisttillatelse og GDP-sertifikat utstedt av Statens legemiddelverk.

Ved bruk av effektive innkjøpsløsninger, velutviklede lagrings- og logistikkløsninger; samt rask transport så kan vi tilby våre kunder hurtige leveranser av viktige preparater.